Over ons

Bij Lagas & Partners kunt u terecht voor:

– juridisch en bestuurskundig advies, bijbehorende coaching en het verlenen van rechtsbijstand;

Wij kunnen daarbij tevens assisteren bij het formuleren van brieven, verzoekschriften, bezwaar-en beroepschriften, regelingen, statuten, contracten e.d.

– adviezen op medisch-verzekeringstechnisch terrein (ook met een juridische component);

– advies op het terrein van crisisbeheersing en het terrein van sociale en fysieke veiligheid (bijv.  hulp bij concrete doelformulering en het het opzetten, de begeleiding en evaluatie van projecten,  hulp bij de keuze van mogelijke maatregelen in termen van crisisbeheersing c.q. integraal veiligheidsbeleid en de implementatie daarvan etc.) ;

– algemeen en bijzonder advies op bestuurlijk en organisatorisch terrein alsook overheidsinformatisering & privacywetgeving;

Er wordt tijd voor u vrijgemaakt, naar u geluisterd en er wordt contact met u gehouden.

Aan uw probleem of zaak wordt alle zorg besteed en wij zetten ons in om maatwerk te leveren.

Van Lagas & Partners mag u verwachten:

onafhankelijkheid, een kritische blik, deskundigheid en vakkennis op basis van jarenlange ervaring, zorgvuldigheid, flexibliteit en volstrekte vertrouwelijkheid.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *